تبلیغات X
چرک نویس های امیرمسعود - زندانی (شماره : 326)

چرك نويس هاي امير مسعود | متن هاي زيبا | جملات عاشقانه

زندانی (شماره : 326)

برای

اسارت تو

شعر کافی نیست

این

زندان یک قفل

بی کلید می خواهد


نویسنده : اميرمسعود معصوميان
آخرین عنوان های مطالب